Zásady užívání sanitárních kontejnerů

Zásady používání sanitárních kontejnerů

 

Sanitární kontejnery slouží k hygienickým potřebám uživatelů. Z tohoto důvodu je nezbytné zachovávat základní pravidla při jejich používání:

udržovat pořádek a čistotu,

připojovat kontejnery pouze schválenými a pravidelně revidovanými přípojnými kabely,

před uplynutím platnosti elektrorevizní zprávy je nájemce povinen zajistit prodloužení její platnosti na vlastní náklady.

JE ZAKÁZÁNO:

nastavovat teplotu u bojlerů a topidel na maximální hodnotu – nebezpečí přehřátí a následného poškození topného tělesa

kouření ve vnitřních prostorách kontejneru

cokoliv přibíjet na stěny, popř. lepit, psát a kreslit způsobem, který neumožňuje uvést stěny do původního stavu,

zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektroinstalace,

násilně utahovat vodovodní kohouty,

čistit sanitární zařízení agresivními chemikáliemi,

převážet sanitární kontejner s nevypuštěnými bojlery,

vylévat jakékoli nevhodné materiály do toalet, výlevek i umyvadel,

sahat ve vlhkém prostředí na elektrospotřebiče,

umývat podlahu způsobem, který může způsobit zatečení vody pod podlahovinu,

násilným způsobem manipulovat s okny a roletou,

zakrývat elektrická topidla,

polepovat vstupní dveře a venkovní opláštění způsobem, který neumožňuje uvedení do původního stavu,

připojovat jakákoli elektrická zařízení na venkovní zásuvky.

Nájemce je zejména povinen:

v zimním období udržovat teplotu v kontejneru nad bodem mrazu, aby nedošlo k popraskání potrubí a zařízení.

před ukončením nájmu uvést celý kontejner do původního stavu, v opačném případě je pronajímatel oprávněn toto učinit na náklady nájemce.

 

KOMA RENT, s.r.o.

Za zastávkou 373

Praha 10 – Dolní Měcholupy

Tel./fax: 272 703 065

Mobil: 602 579 457

CERTIFIKACE

ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.

Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2009 dle BUREAU VERITAS v oborech NÁKUP, PRONÁJEM, MONTÁŽ A...

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672
C

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down