KOMA RENT alt
  • Zamek skl kontejner
  • Zamek skl kontejner2

Bezpečnostní zámek

Kategorie: Příslušenství


Bezpečnos­t­ní zámek pro skladové kon­te­jn­ery Vám nabídne bezpečí pro Váš mater­iál i nářadí. Tyto zámky splňu­jí bezpečnos­t­ní stan­dardy pro­ti mechan­ick­é­mu poškození a rozlomení vložky.

Zámek zajišťu­je obo­je vra­ta skladového kon­te­jneru a je vyroben z vysoce odol­né lego­v­ané oceli.

Předchozí Hasící přístroje / Následující Zásuvkové kontejnery