Zásady pro užívání obytných kontejnerů

Zásady používání obytných kontejnerů

 

Použití obytných kontejnerů: kanceláře, šatny, ubytování.

Základní pravidla při jejich používání:

udržovat pořádek a čistotu,

pravidelně čistit okapové svody a žlábky na odvod vody ze střechy od nečistot,

před uplynutím platnosti elektrorevizní zprávy je nájemce povinen zajistit prodloužení její platnosti na vlastní náklady,

pokud není součástí dodávky montáž kontejnerů a dodání základů pronajímatelem, je povinností nájemce zajistit uložení kontejneru cca10 cm nad úrovní terénu na pevných podkladových deskách na minimálně 6 bodech (zajištění odvětrávání),

připojovat kontejnery do el.sítě pouze schválenými a pravidelně revidovanými přípojnými kabely,

v zimním období udržovat teplotu v kontejneru nad bodem mrazu.

JE ZAKÁZÁNO:

nastavovat teplotu u bojlerů a topidel na maximální hodnotu – nebezpečí přehřátí a následného poškození topného tělesa,

kouření ve vnitřních prostorách kontejneru,

cokoliv přibíjet na stěny, popř. lepit, psát a kreslit způsobem, který neumožňuje uvést stěny do původního stavu,

zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektroinstalace,

umývat podlahu způsobem, který může způsobit zatečení vody pod podlahovinu,

násilným způsobem manipulovat s okny a roletou,

sušit prádlo na topných tělesech nebo je jakkoli jinak zakrývat,

polepovat nebo lakovat vstupní dveře a venkovní opláštění způsobem, který neumožňuje uvedení do původního stavu,

připojovat jakékoli elektrické zařízení na venkovní zásuvky kontejneru.

 

Před ukončením nájmu je nezbytné uvést celý kontejner do původního stavu. V opačném případě je pronajímatel oprávněn toto učinit na náklady nájemce.

 

KOMA RENT, s.r.o.

Za zastávkou 373

Praha 10 – Dolní Měcholupy

Tel./fax: 272 703 065

Mobil:    602 579 457

CERTIFIKACE

ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.

Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2009 dle BUREAU VERITAS v oborech NÁKUP, PRONÁJEM, MONTÁŽ A...

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672
C

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down