Co dělat když byl předmět nájmu poškozen

Odpovědnost za poškození předmětu nájmu nese nájemce v plné výši.

1. Poškození nájemcem:
Předání/převzetí předmětu nájmu probíhá formou předávacího protokolu kde má nájemce na začátku nájmu možnost sepsat veškeré závady či poškození, které při převzetí shledal (např. poškozený plášť, poškozená roleta, kování u vnějších dveří, atd.). Nejsou-li závady či poškození na protokolu uvedeny je kontejner předán bez závad.

V případě, že na konci pronájmu jsou na kontejneru shledány závady či poškození, které nebyly písemnou formou uvedeny v protokolu ZP (začátek pronájmu) je pronajímatelem toto poškození považováno za způsobené nájemcem a dle rozsahu poškození je nájemci po ukončení nájmu účtováno. Jako podklad slouží předávací protokol KP (konec pronájmu) kde jsou za účasti přebírajícího řidiče sepsány závady a poškození.

2. Poškození 3. osobou:
V případě poškození 3. osobou je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele, dále sepsat protokol (zápis) s Policií ČR a předat ho neprodleně pronajímateli. Další řešení probíhá dle zjištěných skutečností (pachatel známý, neznámý, atd.) jinak bude škoda v plné výši účtována nájemci.

3.Poškození při přepravě nebo dopravní nehodě
Převzetím kontejneru k přepravě dopravce potvrzuje nepoškozenost kontejneru. V případě poškození kontejneru při dopravní nehodě je řidič povinnen sepsat protokol o dopravní nehodě a dále celou nehodu nahlásit Policii ČR.  Dále je řidič nebo dopravce povinnen celou záležitost písemně oznámit KOMA RENT s.r.o. a následně předat  k řešení své pojišťovně. Škoda bude v celé výši uplatňována na dopravci. V případě poškození kontejneru při manipulaci (nakládce, vykládce) je řidič povinnen o tomto učinit záznam do předávacího protokolu, nechat potvrdit nájemcem a o celém případu informovat KOMA RENT s.r.o. Instrukce jak dál postupovat budou sděleny dle odhadnuté škody. Škoda na kontejneru nebo dalším vybavení jde k tíži dopravce.

CERTIFIKACE

ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.

Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2009 dle BUREAU VERITAS v oborech NÁKUP, PRONÁJEM, MONTÁŽ A...

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672
C

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down