Zásady používání sanitárních kontejnerů

Sanitární kontejnery slouží k hygienickým potřebám uživatelů. Z tohoto důvodu je nezbytné zachovávat základní pravidla při jejich používání:
- udržovat pořádek a čistotu
- připojovat kontejnery pouze schválenými a pravidelně revidovanými přípojnými kabely
- před uplynutím platnosti elektrorevizní zprávy je nájemce povinen zajistit prodloužení její platnosti na vlastní náklady


je zakázáno:
- cokoliv přibíjet na stěny, popř. lepit, psát a kreslit způsobem, který neumožňuje uvést stěny do původního stavu
- zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektroinstalace
- nastavovat teplotu u bojlerů na maximální hodnotu – nebezpečí přehřátí a následného poškození topného tělesa
- násilně utahovat vodovodní kohouty
- čistit sanitární zařízení agresivními chemikáliemi
- převážet sanitární kontejner s nevypuštěnými bojlery
- vylévat jakékoli nevhodné materiály do toalet, výlevek i umyvadel
- sahat ve vlhkém prostředí na elektrospotřebiče
- umývat podlahu způsobem, který může způsobit zatečení vody pod podlahovinu
- násilným způsobem manipulovat s okny a roletou
- zakrývat elektrická topidla
- polepovat vstupní dveře a venkovní opláštění způsobem, který neumožňuje uvedení do původního stavu
- připojovat jakákoli elektrická zařízení na venkovní zásuvky


Nájemce je zejména povinen:
-v zimním období udržovat teplotu v kontejneru nad bodem mrazu, aby nedošlo k popraskání potrubí a zařízení.
 

Nájemce je povinen před ukončením nájmu uvést celý kontejner do původního stavu, v opačném případě je pronajímatel oprávněn toto učinit na náklady nájemce.
KOMA  RENT, s.r.o.
Za zastávkou 373
Praha 10 – Dolní Měcholupy
Tel./fax: 272 703 065
Mobil: 602 579 457

CERTIFIKACE

ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.

Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2009 dle BUREAU VERITAS v oborech NÁKUP, PRONÁJEM, MONTÁŽ A...

AQAP 2110

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672
C

Začněte odebírat náš E-bulletin

Odběrem našeho měsíčního ebulletinu získáte přehled o dění ve světě modulární architektury i o novinkách systému modulární výstavby KOMA.
Scroll Down Scroll down