KOMA RENT alt

Bazar

11

Vnitřní schodiště

Prodej — schodišťový kon­te­jn­er CA vn.schod.Linde

Vystrizek

Obytný kontejner CL40

Prodej — obyt­ný kon­te­jn­er CL40

DUO

DUO modul 7908 + 7909

Přípra­va k prode­ji — DUO mod­ul je tvořen dvě­ma samostat­ný­mi moduly

C3 S 03

Sanitární modul CS03 7169

PRODEJ — San­itární mod­ul CS03

ZL 2 20

Skladový kontejner 20´ - 7798

PRODEJ — Skladový kon­te­jn­er ple­chový ZF 01 20´