KOMA RENT alt

Bazar

DUO

DUO modul 7515 + 7516

Pro­dej - DUO modul

IMG 5131

Vnitřní schodiště - 8367, 8355

Pro­dej - scho­diš­ťo­vý kon­tej­ner, vnitř­ní scho­diš­tě (2 moduly)

11

Vnitřní schodiště 7573

Pro­dej - scho­diš­ťo­vý kon­tej­ner CA vn.schod.Linde

IMG 5129

DUO modul 8376+8377 "recepce"

Pro­dej - DUO modul s otoč­ný­mi vstup­ní­mi dveřmi 

C3 S 03

Sanitární modul CS03 7169

PRO­DEJ - Sani­tár­ní modul CS03

ZL 2 20

Skladový kontejner 20´ - 7798

PRO­DEJ - Skla­do­vý kon­tej­ner ple­cho­vý ZF 01 20´