KOMA RENT alt

Služby


Nabízíme širokou škálu kvalitních služeb za příznivou cenu vlastními prostředky či našimi smluvními partnery. Všechny zprostředkované služby nabízíme výhradně prověřenými partnery, se kterými spolupracujeme již dlouhou dobu. Nabízíme proto shodnou záruku na práce vykonané kmenovými zaměstnanci i našimi smluvními partnery.

Scania ruka

Doprava

Využíváme moderní techniku SCANIA G450 NHJ FASSI F660 RA.2.27. s tandemovým vlekem PANAV. Hydraulická ruka našeho auta je vyšší řady (F660RA.2.27) a je možné s ní manipulovat náklad do 2,5 t až na 16 m od vozu.

Nabízíme:

 • manipulace v místě vykládky
 • manipulace ve skladech KOMA RENT
 • hodinové práce s hydraulickým jeřábem
 • povolení pro přepravu nadrozměrných nákladů je u našich vozidel standardem
 • povolení pro vjezd do centra Prahy je u našich vybraných vozidel také standardem
 • hydraulická ruka našeho auta je vyšší řady – F660RA.2.27 a je tak možné s ní manipulovat náklad do 2,5t až na 16m od vozu.
Munchen-10

Poradenství

Nevíte si rady jak postupovat v případě pronájmu nebo koupi modulárních řešení? Naše poradenství využívají zejména zákazníci z řad státní zprávy a soukromých osob. Zkrátka všude tam, kde je řešena dlouhá doba pronájmu a kde zákazník potřebuje např. ohlášku na stavební úřad. Službu nabízíme ale i těm, kteří nevědí odkud začít a chtějí například jen telefonickou konzultaci.

Nabízíme:

 • Osobní schůzku v místě realizace
 • Návrh vhodného řešení, pokud je možné realizovat z modulů KOMA
 • Zaměření a kontrolu rovnosti povrchu v dané lokalitě
 • Návrh půdorysu vašeho modulu nebo celé sestavy
 • Seriozní cenovou nabídku
 • Součinnost při realizaci a předání zkušeností s případnou přípravou základového povrchu
Kavarna potme svetluska nadace ceskeho rozhlasu 2

Montáže

Máte vlastní moduly a potřebujete v nich udělat úpravu? Nebo potřebuje vaší dočasnou stavbu přesunout na nové místo? Rádi Vám pomůžeme. Přijedeme k Vám a na základě vašich požadavků navrhneme optimální řešení. Máme vlastní montážní týmy tvořeny kmenovými zaměstnanci KOMA RENT. Dále disponujeme montážními vozy a vlastním nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Naše služby jsou na vysoké úrovni, od návrhu, až po samotnou realizaci.

Nabízíme:

 • Dodání a montáž klimatizačních jednotek
 • Dodání a montáž oken či dveří nebo celých okenních a dveřních panelů
 • Předělání dispozice modulů
 • Přesun modulů nebo sestavy na nové místo
 • Opravy modulů
 • Usazení modulů

Děláme to, co umíme nejlépe

Případové studie

Knezmost satny

Obec Kněžemost

obec vlast­ní sesta­vu 4 modu­lů jako dočas­né šat­ny včet­ně sekun­dár­ní stře­chy. Poža­dav­kem bylo pře­mís­tě­ní celé sesta­vy na novou loka­ci v rám­ci obce.

 • Naše řeše­ní pro Kněžmost
Klimatizace totalbase

Total Base

zákaz­ník vlast­ní jed­not­li­vé modu­ly jako záze­mí jeho fir­my. Poža­dav­kem byly úpra­vy na při­dě­lá­ní kli­ma­ti­zač­ních jed­not­kách a změ­na dispozice.

 • Naše řeše­ní pro Total Base

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110