KOMA RENT alt

Certifikace

AQAP 2110

Osvědčení o plnění Českého obran­ného stan­dar­du 051672 pro poža­davky NATO na ověřování kval­i­ty při návrhu, vývo­ji a výrobě

 • AQAP 2110
 • Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

  AQAP 2110

  Zařazení:AQAP 2110
  Popisek:

  Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČOS 051672

  Ke stažení:Aqap 2110

Svařování

Cer­ti­fikace shody s poža­davky na provádění ocelových kon­strukcí dle ČSN EN 1090 – 1 a shody s tech­nick­ý­mi poža­davky na ocelové kon­strukce dle ČSN EN 1090 – 2

Výrobkové certifikáty

Cer­ti­fikace shody s poža­davky ETAG 023 a s poža­davky norem ENDIN.

Ocenění a medaile

Díky inten­zivní­mu vývo­ji a poc­tivé prá­ci získala KOMA řadu medailí a cen.