KOMA RENT alt

Pronájem sestav


Nabízíme pronájem sestav s dispozičním řešením podle vašich potřeb. Díky kontejneru C3V a jeho variabilním vnějším panelům (plný/okno/dveře) i vnitřním příčkám snadno přizpůsobíme konečný půdorys na míru. Zároveň je možná také kombinace obytných a sanitárních kontejnerů. Funkčnost objektu je možné rozšířit příslušenstvím a doplňky.

KOMA Rent

Modulární sestavy k pronájmu

Dvojce 4 AXO final

DUO sestava

Jedná se o dva spojené obytné kontejnery s prostorem 5x6 m, při využití širších kontejnerů pak 6x6 m. Sestava nabízí možnosti spojení jak obytných, tak i sanitárních kontejnerů pro různá využití.

Trojce 3 AXO final

TRIO sestava

Jed­ná se o tři spo­jené obyt­né kontejnery s pro­s­torem 7,5×6 m, při využití širších kontejnerů pak 9×6 m. Ses­ta­va nabízí možnos­ti spo­jení jak obyt­ných, tak i san­itárních kontejnerů pro různá využití.

Sestava

Variabilní řešení C3V

Díky kontejneru C3V a jeho variabilním vnějším panelům (plný/okno/dveře) i vnitřním příčkám snadno přizpůsobíme konečný půdorys na míru. Zároveň je možná také kombinace obytných a sanitárních kontejnerů.

NL MB Legendy 2024 017

Funkční a kreativní sestavy , které upoutají pozornost

Chcete na výstavě zaujmout a zviditelnit svou firmu? Máme pro vás skvělou možnost! Naše modulární sestavy jsou ideálním řešením pro vaše výstavní potřeby. Nemusí jít jen o výstavu. Menší VIP lounge lze použít i pro firemní prezentaci či společenské akce.

 

Velké a atypické sestavy


Nenechte se limitovat nabídkou skladových sestav. Připravíme projekt na míru vašim potřebám. Náš široký technologický park a návazné služby umožní zajistit realizaci širokého spektra projektů – od zázemí stavenišť, sportovních či kulturních akcí až po dlouhodobé pronájmy školských staveb.

 

Dočasné mateřské školy


Modulární sestavy jako dočasné rozšíření kapacit vaší školky či školy. Nízké pořizovací náklady, vyřešíte problém s kapacitou, mateřskou školu přizpůsobíme co nejvíce Vašim představám, není potřeba základová deska, vše lze postavit na jednoduché patky, od objednání k realizaci pouhé 3 měsíce. Právě pronájem se stává ideální řešením pro obce, jež musí řešit akutní nedostatek míst ve stávajících mateřských školách.

Munchen-11

Přes 20 let na trhu

Jsme jed­nou z nejdéle půso­bí­cích firem na trhu, máme boha­té zkušenos­ti a náš pronáj­mový park je pravidel­ně obnovován.

Refe­ren­ce
Img_0792

Prodej řešení na míru

Pokud dává­te před­nost poří­ze­ní mod­ulárního objek­tu, může­te se obrá­tit na naši mateřsk­ou spo­leč­nost KOMA Modu­lar s. r. o.

Web KOMA Modu­lar

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110