KOMA RENT alt

Pronájem sestav


Nabízíme pronájem sestav s dispozičním řešením podle vašich potřeb. Díky kontejneru C3V a jeho variabilním vnějším panelům (plný/okno/dveře) i vnitřním příčkám snadno přizpůsobíme konečný půdorys na míru. Zároveň je možná také kombinace obytných a sanitárních kontejnerů. Funkčnost objektu je možné rozšířit příslušenstvím a doplňky.

KOMA Rent

Modulární sestavy k pronájmu

Dvojce 4 AXO final

DUO sestava

Jedná se o dva spojené obytné kontejnery s prostorem 5x6 m, při využití širších kontejnerů pak 6x6 m. Sestava nabízí možnosti spojení jak obytných, tak i sanitárních kontejnerů pro různá využití.

Trojce 3 AXO final

TRIO sestava

Jed­ná se o tři spo­jené obyt­né kontejnery s pro­s­torem 7,5×6 m, při využití širších kontejnerů pak 9×6 m. Ses­ta­va nabízí možnos­ti spo­jení jak obyt­ných, tak i san­itárních kontejnerů pro různá využití.

 

Velké a atypické sestavy


Nenechte se limitovat nabídkou skladových sestav. Připravíme projekt na míru vašim potřebám. Náš široký technologický park a návazné služby umožní zajistit realizaci širokého spektra projektů – od zázemí stavenišť, sportovních či kulturních akcí až po dlouhodobé pronájmy školských staveb.

Munchen-11

Přes 20 let na trhu

Jsme jed­nou z nejdéle působících firem na trhu, máme bohaté zkušenos­ti a náš pronáj­mový park je pravidel­ně obnovován.

Ref­er­ence
Img_0792

Prodej řešení na míru

Pokud dáváte před­nost pořízení mod­ulárního objek­tu, můžete se obrátit na naši mateřsk­ou společnost KOMA Mod­u­lar s. r. o.

Web KOMA Mod­u­lar

Modul není kontejner

Certifikace

Svářecí průkaz EN 1090 – 1
AQAP 2110