KOMA RENT alt
 • Dvojce 4 AXO final
 • Dvojce 3
 • Dvojce 4
 • Dvojce 2
 • Dvojce 1
 • Dvojce 1 B
 • DUO
 • DUO vybaveni top
 • DUO vybaveni
 • DUO pudorys s vybavenim
 • DUO kancelar

DUO sestava

Kategorie: Sestavy

Jed­ná se o dva spo­je­né obyt­né kon­tej­ne­ry s pro­sto­rem 5×6 m, při vyu­ži­tí šir­ších kon­tej­ne­rů pak 6×6 m. Sesta­va nabí­zí mož­nos­ti spo­je­ní jak obyt­ných, tak i sani­tár­ních kon­tej­ne­rů pro různá využití.


Spo­je­ním dvou obyt­ných kon­tej­ne­rů vzni­ká pro­stor 5×6 m, kte­rý nabí­zí dosta­tek kom­for­tu a skvě­lé mož­nos­ti vyu­ži­tí. Lze jej roz­dě­lit příč­kou s dveř­mi nebo chod­bič­kou, vnitř­ní příč­ky jsou vari­a­bil­ní. Lze jej vyu­žít jako kan­ce­lář, záze­mí, šat­ny, men­ší obchod, občer­stve­ní apod.

Předchozí TRIO sestava
Technické specifikace produktu:
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
 • Výška: 2800
 • Světlá výška: 2500
 • Šířka: 4876
 • Délka: 6058
Okno:

2x1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenní roleta:

2x integrovaná okenní roleta s bezpečnostními zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

Ne

Elektro:

4 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 6 ks vnitřní zásuvky (220 V), 2 ks topidlo AEG (2 kW), 2 ks rozvaděč s jističi

Stohovatelnost:3 ks