KOMA RENT alt
Mobilni wc

Mobilní chemická toaleta

Kategorie: Příslušenství


Mobil­ní chemické toale­ty jsou vhod­né pro použití na kul­turních i sportovních akcích ste­jně tak na stavbách.Obsahuje wc, držák toalet­ního papíru, odvětrávání a možnost dodání zámku. Můžeme též dodat mobil­ní toale­ty s 80 litro­vým zásob­níkem vody a umy­vadlem pro umytí ruk­ou, s par­femovaný­mi stě­na­mi nebo wc pro invalidy. 

Pro konkrét­ní nabíd­ku kon­tak­tu­jte naše obchod­ní odd­ělení, rádi Vám nabíd­neme více typů včet­ně VIP kabin.

Mobil­ní toale­ty nabízíme včet­ně kom­plet­ního servi­su (čištění, doplnění toalet­ního papíru, chemikálií, vody a von­ných esencí — dle objed­nané kabiny) servis nabízíme dle vašich potřeb — pouze na konkrét­ní akci, týden­ní nebo dle dohody. K těm­to kabinám jsou vel­mi vhod­né mycí žla­by nebo mycí stání.

Předchozí Mříže / Následující Kabelové mosty