KOMA RENT alt
Kabelmost

Kabelové mosty

Kategorie: Příslušenství

Kabe­lo­vé mos­ty jsou vhod­né pro stav­by, spor­tov­ní a kul­tur­ní akce i pro dlou­ho­do­bé vyu­ži­tí .Ochrá­nit Vaše kabe­lo­vé svaz­ky, hadi­ce, níz­ko­na­pě­ťo­vé i IT roz­vo­dy před poško­ze­ním na komu­ni­ka­cích i mimo ně.


Kabe­lo­vé mos­ty jsou vhod­né pro stav­by, spor­tov­ní a kul­tur­ní akce i pro dlou­ho­do­bé vyu­ži­tí ve fir­mách. Kabe­lo­vé mos­ty nabí­ze­jí ide­ál­ní zbů­sob, jak ochrá­nit Vaše kabe­lo­vé svaz­ky, hadi­ce, níz­ko­na­pě­ťo­vé i IT roz­vo­dy před poško­ze­ním na komu­ni­ka­cích i mimo ně.

Rádi Vám nabíd­ne­me i pří­vod­ní hadi­ce a při­po­jo­va­cí kabely.

Předchozí Mobilní chemická toaleta / Následující Čistič obuvi