KOMA RENT alt
Cistic obuvy

Čistič obuvi

Kategorie: Příslušenství


Ten­to čis­tič obu­vi je vhod­ný na stav­by, kde není zpev­ně­né pod­lo­ží a dochá­zí k naba­le­ní nečis­tot na obuv. Jed­no­du­še při­po­jí­te na 12″ hadi­ce a bude­te mít své boty vždy čisté.

Předchozí Kabelové mosty / Následující Mobilní oplocení