KOMA RENT alt
  • Ploty plne
  • Ploty plne2
  • Ploty drat
  • Ploty plne

Mobilní oplocení

Kategorie: Příslušenství


Mobil­ní oplo­cení poslouží v pří­padě potře­by nebo nut­nos­ti ohra­dit pros­tor nebo zamezení přís­tupu nepo­volaných osob.

Nabízíme kom­plet­ní sor­ti­ment přís­lušen­ství jako jsou brány pro auto­mo­bi­ly, branky pro pěší, koleč­ka pro pohyb plo­tových dílů, patky i zavětrovací podpěry.

Předchozí Čistič obuvi / Následující Klimatizace