KOMA RENT alt
  • Klimajednotka
  • Klimatizace

Klimatizace

Kategorie: Příslušenství


Naše kli­ma­ti­za­ce Vám zajis­tí tepel­nou poho­du i v par­ných let­ních dnech. Nabí­zí­me kli­ma­ti­za­ce pou­ze chla­dí­cí, kli­ma­ti­za­ce chla­dí­cí i topí­cí a kli­ma­ti­za­ce mobil­ní. Kli­ma­ti­za­ce mají pří­kon 2000 W což plně dosta­ču­je i k ochla­ze­ní kon­tej­ne­ru roz­mě­ru 60584876 mm.

Předchozí Mobilní oplocení / Následující Hasící přístroje