KOMA RENT alt
Hasicky pristroj

Hasící přístroje

Kategorie: Příslušenství


Hasí­cí pří­stro­je práš­ko­vé i pěno­vé jsou nut­nou sou­čás­tí kaž­dé stav­by, škol­ky i kan­ce­lář­ské budo­vy. Od nás vždy s plat­ným osvědčením.

Předchozí Klimatizace / Následující Bezpečnostní zámek