KOMA RENT alt
Hasicky pristroj

Hasící přístroje

Kategorie: Příslušenství


Hasící přístro­je práškové i pěnové jsou nut­nou součástí každé stav­by, školky i kancelářské budovy. Od nás vždy s plat­ným osvědčením.

Předchozí Klimatizace / Následující Bezpečnostní zámek