KOMA RENT alt
Kontejner zasuvkovy

Zásuvkové kontejnery

Kategorie: Příslušenství


Tyto kon­te­jn­ery jsou vhod­né k našim kancelářským stolům ALFA, k dis­pozi­ci v různých dekorech.

Pro aktuál­ně dos­tup­né vari­anty kon­tak­tu­jte naše obchod­ní odd­ělení.

Předchozí Bezpečnostní zámek / Následující Skříně