KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů


Nabízíme široký sortiment kvalitních kontejnerů k řešení obytných, sanitárních či skladovacích prostor, a to včetně příslušenství a vybavení. Využijte našeho online poptávkového systému a vyberte si přesně takový kontejner, který potřebujete!

Pronájem kontejnerů

C3 L 01

Obytný kontejner C3L 01

Základ­ní kon­tej­ner, kte­rý je vhod­ný tře­ba jako kan­ce­lář, šat­na či ško­li­cí místnost.

C3 L 02

Obytný kontejner C3L 02

Kon­tej­ner s před­sí­ní, kte­rá vám zajis­tí tepel­ný kom­fort. Navíc ji může­te vyu­žít pro pře­zou­vá­ní či převlékání.

C3 L 03

Obytný kontejner C3L 03

Kon­tej­ner s před­sí­ní, kte­rá vám zajis­tí dosta­tek tepel­né­ho komfortu.

C3 L 40

Obytný kontejner C3L 40

Ten­to kon­tej­ner je vhod­ný do malých pro­sto­rů, pří­pad­ně jako vrát­ni­ce, poklad­na apod.

C3 L Pokladna

Pokladna C3L

Kon­tej­ner je vhod­ný pro vyu­ži­tí jako poklad­na, vrát­ni­ce, infostá­nek apod.

C3 S 01

Sanitární kontejner C3S 01

Sani­tár­ní kon­tej­ner s mož­nos­tí roz­dě­le­ní muži/ženy“.

C3 S 02

Sanitární kontejner C3S 02

Jed­ná se o polo­vič­ní sani­tár­ní kon­tej­ner, kte­rý obsa­hu­je jak toa­le­tu, tak sprchu.

C3 S 03

Sanitární kontejner C3S 03

Jed­ná se o obyt­ný kon­tej­ner se sani­tár­ním záze­mím s toaletou.

C3 S 04

Sanitární kontejner C3S 04

Jed­ná se o obyt­ný kon­tej­ner se sani­tár­ním záze­mím (s toa­le­tou a spr­cho­vým koutem).

C3 S 09

Sanitární kontejner C3S 09

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner s toa­le­ta­mi a roz­dě­le­ním muži/ženy“.

C3 S 10

Sanitární kontejner C3S 10

Jed­ná se o kom­bi­no­va­ný sani­tár­ní kon­tej­ner s toa­le­ta­mi, pisoá­ry a spr­cho­vý­mi kouty.

C3 S 11

Sanitární kontejner C3S 11

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner s WC kabin­ka­mi, pisoá­ry a umyvadly.

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110