KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů


Nabízíme široký sortiment kvalitních kontejnerů k řešení obytných, sanitárních či skladovacích prostor, a to včetně příslušenství a vybavení. Využijte našeho online poptávkového systému a vyberte si přesně takový kontejner, který potřebujete!

Pronájem kontejnerů

C3 L 01

Obytný kontejner C3L 01

Zák­lad­ní kon­te­jn­er, který je vhod­ný tře­ba jako kancelář, šat­na či školicí místnost.

C3 L 02

Obytný kontejner C3L 02

Kon­te­jn­er s před­síní, která vám zajistí tepel­ný kom­fort. Navíc ji můžete využít pro pře­zou­vání či převlékání.

C3 L 03

Obytný kontejner C3L 03

Kon­te­jn­er s před­síní, která vám zajistí dostatek tepel­ného komfortu.

C3 L 40

Obytný kontejner C3L 40

Ten­to kon­te­jn­er je vhod­ný do malých pros­torů, pří­pad­ně jako vrát­nice, pok­lad­na apod.

C3 L Pokladna

Pokladna C3L

Kon­te­jn­er je vhod­ný pro využití jako pok­lad­na, vrát­nice, infos­tánek apod.

C3 S 01

Sanitární kontejner C3S 01

San­itární kon­te­jn­er s možnos­tí rozdělení muži/​ženy”.

C3 S 02

Sanitární kontejner C3S 02

Jed­ná se o poloviční san­itární kon­te­jn­er, který obsahu­je jak toale­tu, tak sprchu.

C3 S 03

Sanitární kontejner C3S 03

Jed­ná se o obyt­ný kon­te­jn­er se san­itárním zázemím s toaletou.

C3 S 04

Sanitární kontejner C3S 04

Jed­ná se o obyt­ný kon­te­jn­er se san­itárním zázemím (s toale­tou a spr­chovým koutem).

C3 S 09

Sanitární kontejner C3S 09

Jed­ná se o san­itární kon­te­jn­er s toale­ta­mi a rozdělením muži/​ženy”.

C3 S 10

Sanitární kontejner C3S 10

Jed­ná se o kom­bi­no­vaný san­itární kon­te­jn­er s toale­ta­mi, pisoáry a spr­chový­mi kouty.

C3 S 11

Sanitární kontejner C3S 11

Jed­ná se o san­itární kon­te­jn­er s WC kabinka­mi, pisoáry a umyvadly.

Modul není kontejner

Certifikace

Svářecí průkaz EN 1090 – 1
AQAP 2110