KOMA RENT alt

Připo­jení na elektřinu


Naše kon­te­jn­ery se připo­ju­jí tvz. pětikolíkem — 5 x 32 A

Připojení el.

Konek­tor (A) je na mod­u­lu. Konek­tor (B) je na kabelu ze strany zákazníka.