KOMA RENT alt

Při­po­je­ní na elektřinu


Naše kon­tej­ne­ry se při­po­ju­jí tvz. pěti­ko­lí­kem - 5 x 32 A

  • Petikolik elektro
    (A) je na kontajneru, (B) je přípojka na straně zákazníka.
  • Elevene
  • Eleve
  • Eleven

Připojení el.

Konek­tor (A) je na kabe­lu ze stra­ny zákaz­ní­ka. Konek­tor (B) je na modulu.