KOMA RENT alt

Při­po­je­ní na vodu a odpad


Při­po­je­ní na vodu pomo­cí pří­poj­ky ¾ cou­lu. Při­po­je­ní na odpad pomo­cí pří­poj­ky o prů­mě­ru 110mm.

Přípojky voda/odpad