KOMA RENT alt

Kabe­lo­vý pro­stup / kabel-kanál


Pro­stup pro kabe­ly IT a jiné je v nověj­ších modu­lech řešen tzv. kabel-kaná­ly, ve star­ších typech modu­lů je pro­stup v čel­ní stra­ně modu­lu - pod oknem, ved­le přímotopu.

  • Elv2a
  • Elevg3
  • Eleva5
  • Elea1
  • Alea