KOMA RENT alt

Pronájem

O pronájmu

Od poptávky k realizaci pronájmu a zpět

Mimořádná doprava vlastními prostředky

V mimořádných případech a po písemném souhlasu pronajímatele může nájemce provést dopravu PN na místo určení a zpět vlastními prostředky.

V tomto případě:

a) nájemce zajistí vozidlo a jeřáb k vykládce/nakládce odpovídající nosnosti, přičemž je povinen dbát ustanovení bodů 4.1. až 4.8. Pokud by nájemce dopravu prováděl vozidlem bez HR a požadoval nakládku/vykládku u pronajímatele jeho technikou, pak je nutná předchozí písemná dohoda o termínu a času provedení. Nedodržení dohody může zmařit provedení nakládky/vykládky z důvodu absence techniky na pracovišti příp. může být nájemci vyúčtována čekací doba dle ceníku