KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů


Nabízíme široký sortiment kvalitních kontejnerů k řešení obytných, sanitárních či skladovacích prostor, a to včetně příslušenství a vybavení. Využijte našeho online poptávkového systému a vyberte si přesně takový kontejner, který potřebujete!

Pronájem kontejnerů

C3 S 12

Sanitární kontejner C3S 12

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner se spr­cho­vý­mi kou­ty a umyvadly.

ZL 2 10

Skladový kontejner ZL 01 10´

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner, kte­rý je vhod­ný pře­de­vším do malých pro­sto­rů, ale i cen­ter měst.

ZL 2 20

Skladový kontejner ZL 01 20´

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner ve stan­dard­ním roz­mě­ru. Pod­la­ha je v tom­to pří­pa­dě buď oce­lo­vá nebo z dřevotřísky.

Chladici mrazirensky kontejner

Chladicí a mrazicí kontejner 20"

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner s nasta­vi­tel­nou stá­lou teplotou.

Chladici mrazirensky kontejner

Chladicí a mrazicí kontejner 40"

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner s nasta­vi­tel­nou stá­lou teplotou.

C3 L 01 w2990

Obytný kontejner C3L 01 - šíře 3m

Základ­ní kon­tej­ner v šir­ším pro­ve­de­ní, kte­rý je vhod­ný tře­ba jako kan­ce­lář, šat­na či ško­li­cí místnost.

Rent vip toi vizu

Sanitární kontejner V.I.P.

Sani­tár­ní modul na V.I.P. akce

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110