KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů


Nabízíme široký sortiment kvalitních kontejnerů k řešení obytných, sanitárních či skladovacích prostor, a to včetně příslušenství a vybavení. Využijte našeho online poptávkového systému a vyberte si přesně takový kontejner, který potřebujete!

Pronájem kontejnerů

C3 S 12

Sanitární kontejner C3S 12

Jed­ná se o san­itární kon­te­jn­er se spr­chový­mi kouty a umyvadly.

ZL 2 10

Skladový kontejner ZL 01 10´

Jed­ná se o skladový kon­te­jn­er, který je vhod­ný přede­vším do malých pros­torů, ale i cen­ter měst.

ZL 2 20

Skladový kontejner ZL 01 20´

Jed­ná se o skladový kon­te­jn­er ve stan­dard­ním rozměru. Pod­la­ha je v tom­to pří­padě buď ocelová nebo z dřevotřísky.

Chladici mrazirensky kontejner

Chladicí a mrazicí kontejner 20"

Jed­ná se o skladový kon­te­jn­er s nas­tavitel­nou stálou teplotou.

Chladici mrazirensky kontejner

Chladicí a mrazicí kontejner 40"

Jed­ná se o skladový kon­te­jn­er s nas­tavitel­nou stálou teplotou.

C3 L 01 w2990

Obytný kontejner C3L 01 - šíře 3m

Zák­lad­ní kon­te­jn­er v širším prove­dení, který je vhod­ný tře­ba jako kancelář, šat­na či školicí místnost.

Rent vip toi vizu

Sanitární kontejner V.I.P.

San­itární mod­ul na V.I.P. akce

Modul není kontejner

Certifikace

Svářecí průkaz EN 1090 – 1
AQAP 2110