KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů

Zamek skl kontejner

Bezpečnostní zámek

Cistic obuvy

Čistič obuvi

Fekalni tank

Fekální tank

Jsou ideál­ním doplňkem našich san­itárních kon­te­jn­erů tam, kde se nemůžete napo­jit na splaškovou kanal­izaci. Tanky nabízíme o obje­mu 10 m³. Je možná povr­chová i podzem­ní montáž.

Hasicky pristroj

Hasící přístroje

Kabelmost

Kabelové mosty

Kabelové mosty jsou vhod­né pro stav­by, sportovní a kul­turní akce i pro dlouhodobé využití .Ochránit Vaše kabelové svazky, hadice, nízkon­apěťové i IT rozvody před poškozením na komu­nikacích i mimo ně.

Kancelářský stůl

Kancelářské stoly

Klimajednotka

Klimatizace

4 Imper 3

Konferenční židle

Mobilni wc

Mobilní chemická toaleta

Ploty plne

Mobilní oplocení

Mrize

Mříže

Modul není kontejner

Certifikace

Svářecí průkaz EN 1090 – 1
AQAP 2110