KOMA RENT alt
4 Imper 3

Konferenční židle

Kategorie: Příslušenství


Čalou­ně­né kon­fe­renč­ní židle jsou vhod­né do kan­ce­lář­ských pro­stor. Tyto židle máme k dis­po­zi­ci v růz­ných barvách.

Pro přes­né infor­ma­ce o dostup­nos­ti kon­tak­tuj­te naše obchod­ní oddělení.