KOMA RENT alt
4 Imper 3

Konferenční židle

Kategorie: Příslušenství


Čalouněné kon­fer­enční židle jsou vhod­né do kancelářských pros­tor. Tyto židle máme k dis­pozi­ci v různých barvách.

Pro přes­né infor­ma­ce o dos­tup­nos­ti kon­tak­tu­jte naše obchod­ní oddělení.