KOMA RENT alt
Fekalni tank

Fekální tank

Kategorie: Příslušenství

Jsou ideál­ním doplňkem našich san­itárních kon­te­jn­erů tam, kde se nemůžete napo­jit na splaškovou kanal­izaci. Tanky nabízíme o obje­mu 10 m3. Je možná povr­chová i podzem­ní montáž.


Jsou ideál­ním doplňkem našich san­itárních kon­te­jn­erů všude tam, kde se nemůžete napo­jit na splaškovou kanalizaci.

Tanky nabízíme o obje­mu 10 metrů kubick­ých. Naše fekál­ní tanky lze použít pro povr­chovou i podzem­ní mon­táž při dodržení pod­mínek určených obchod­ním týmem KOMA RENT.

Fekál­ní tanky naj­dou uplat­nění na sportovních i kul­turních akcích, na stavbách ale i u dočas­ného bydlení.

Následující Výkladec
Technické specifikace produktu:
Rozměry:
  • Výška: 700
  • Světlá výška:
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058