KOMA RENT alt
C3 S 12

Sanitární kontejner C3S 12

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner se spr­cho­vý­mi kou­ty a umyvadly.


Ten­to sani­tár­ní kon­tej­ner je vyba­ven čtyř­mi spr­cho­vý­mi kou­ty, pěti umy­va­dly a dvě­ma vel­ko­ka­pa­cit­ní­mi ohří­va­či vody. Je při­pra­ven slou­žit na stav­bách, u tová­ren nebo na vět­ších spor­tov­ních akcích. Kon­tej­ner je také vyba­ven malým zád­ve­řím pro vět­ší sou­kro­mí. Je však nut­né počí­tat s vět­ším elek­tric­kým pří­ko­nem (63 A). Kon­tej­ne­ry lze kom­bi­no­vat se sep­ti­ky z naší nabíd­ky s výstu­pem 110 mm. Pří­vod vody zajiš­ťu­je stan­dard­ní 34″ vstup. Mode­ly C3S 12 jsou k dis­po­zi­ci v šíř­kách 24382990 mm. Vyrá­bí se i v pro­ve­de­ní C3VS 12 - ten­to typ navíc dis­po­nu­je vari­a­bil­ní­mi stě­na­mi v před­ní čás­ti, což mu umož­ňu­je, aby mohl být uzpů­so­ben indi­vi­du­á­ním náro­kům a mohl tak být pou­žit coby sou­část sestavy.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

NE

Podlaha:

vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

1 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 1 ks

Elektro:

1 ks osvětlení (zářivka 1x9 W), 2 ks osvětlení (zářivky 1x36 W), 3 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (2 kW), rozvaděč s jističi, 2x pevné připojení pro bojler (220 V)

Sanitární vybavení:

5x umyvadlo, 4x sprcha, 2x bojler (200 l)

Stohovatelnost:2 ks