KOMA RENT alt
C3 L Pokladna

Pokladna C3L

Kategorie: Obytný

Kon­tej­ner je vhod­ný pro vyu­ži­tí jako poklad­na, vrát­ni­ce, infostá­nek apod.


Kontejner/Pokladna C3L - řeše­ní, kte­ré je vhod­né jako poklad­na, vrát­ni­ce, infostá­nek a pro mno­hé dal­ší pří­pa­dy. Avšak i tak­to malé kon­tej­ne­ry mají stan­dard­ně pod­la­hu z desek CETRIS.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 1700
  • Délka: 2438
Stohovatelnost:2 ks
Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Vnitřní dveře:

NE

Elektro:

1 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 3 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (1 kW), rozvaděč s jističi