KOMA RENT alt
  • C3 L 01 w2990
  • Solo

Obytný kontejner C3L 01 - šíře 3m

Kategorie: Obytný

Základ­ní kon­tej­ner v šir­ším pro­ve­de­ní, kte­rý je vhod­ný tře­ba jako kan­ce­lář, šat­na či ško­li­cí místnost.


Ten­to kon­tej­ner má nej­vět­ší mož­nos­ti vyu­ži­tí - může slou­žit na stav­bách, dočas­ných uby­tov­nách, ale i coby samo­stat­ný objekt na trzích či lou­kách. Šir­ší pro­ve­de­ní posky­tu­je vět­ší kom­fort prostoru.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2990
  • Délka: 6058
Okno:

1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenní roleta:

integrovaná okenní roleta s bezpečnostními zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

NE

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 1x36 W), 3 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (2 kW), rozvaděč s jističi

Stohovatelnost:3 ks