KOMA RENT alt
Kostky podkladove

Podkladové kostky

Kategorie: Příslušenství


Pod­klá­da­cí kost­ky najdou vyu­ži­tí v pří­pa­dě, že nemá­te rov­ný terén pro polo­že­ní kon­tej­ne­rů. Je to nej­lev­něj­ší mož­nost, jak upra­vit terén­ní nerov­nos­ti bez náklad­ných terén­ních úprav. Jsou vhod­né pro krát­ko­do­bé i dlou­ho­do­bé pod­lo­že­ní kon­tej­ne­rů, na pev­né i nezpev­ně­né pod­lo­ží. Sta­čí našim obchod­ní­kům nahlá­sit nezpev­ně­né nebo nerov­né pod­lo­ží a spo­lu s kon­tej­ne­ry Vám za vemi níz­ké nájem­né dodá­me i pod­klá­da­cí kostky.

Dél­ka: 238 mm
Výš­ka: 53 mm
Šíř­ka: 238 mm
Hmot­nost: 4.15 kg

Předchozí Přístřešky / Další Mříže