KOMA RENT alt
Kostky podkladove

Podkladové kostky

Kategorie: Příslušenství


Pod­klá­dací kostky naj­dou využití v pří­padě, že nemáte rovný terén pro položení kon­te­jn­erů. Je to nejlevnější možnost, jak uprav­it terén­ní nerovnos­ti bez nák­lad­ných terén­ních úprav. Jsou vhod­né pro krátkodobé i dlouhodobé pod­ložení kon­te­jn­erů, na pevné i nezpevněné pod­loží. Stačí našim obchod­níkům nahlásit nezpevněné nebo nerovné pod­loží a spolu s kon­te­jn­ery Vám za vemi nízké nájem­né dodáme i pod­klá­dací kostky.

Dél­ka: 238 mm
Výš­ka: 53 mm
Šíř­ka: 238 mm
Hmot­nost: 4.15 kg

Předchozí Přístřešky / Následující Mříže