KOMA RENT alt
Topidla

Topidla

Kategorie: Příslušenství


Naše kon­te­jn­ery jsou stan­dard­ně vybave­ny top­id­ly o výkonu 2000 W, v pří­padě potře­by jsme schop­ni dodat další v různých výkonových stupních.

Předchozí Výkladec / Následující Podesty