KOMA RENT alt
  • C3 L 01
  • Solo

Obytný kontejner C3L 01

Kategorie: Obytný

Základ­ní kon­tej­ner, kte­rý je vhod­ný tře­ba jako kan­ce­lář, šat­na či ško­li­cí místnost.


Ten­to kon­tej­ner má nej­vět­ší mož­nos­ti vyu­ži­tí - může slou­žit na stav­bách, dočas­ných uby­tov­nách, ale i coby samo­stat­ný objekt na trzích či lou­kách. Kom­pakt­ní roz­mě­ry jej před­ur­ču­jí do míst s hor­ší dostup­nos­tí. Ten­to kon­tej­ner je k dis­po­zi­ci i v roz­mě­ru 6058×2990×2800 mm, v tom­to pří­pa­dě vám nabíd­ne dosta­tek pro­sto­ru i v rám­ci nároč­něj­ších požadavků.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Délka: 6058
  • Šířka: 2438
Okno:

1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenní roleta:

integrovaná okenní roleta s bezpečnostními zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

NE

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 1x36 W), 3 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (2 kW), rozvaděč s jističi

Stohovatelnost:3 ks