KOMA RENT alt
C3 S 02

Sanitární kontejner C3S 02

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o polo­vič­ní sani­tár­ní kon­tej­ner, kte­rý obsa­hu­je jak toa­le­tu, tak sprchu.


Ten­to typ kon­tej­ne­ru je vhod­ný zejmé­na do míst, u kte­rých lze před­po­klá­dat niž­ší prů­chod osob s vyš­ší­mi poža­dav­ky na osob­ní hygi­e­nu. Kon­tej­ner je mož­né kom­bi­no­vat se sep­ti­ky z naše­ho pří­slu­šen­ství o roz­mě­rech 2540×2990 mm. Pří­vod vody má 34″, odpad 110 mm.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Délka: 2990
  • Šířka: 2438
Okno:

2 ks 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

bez rolety

Podlaha:

voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

1 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 1 ks

Elektro:

1 ks osvětlení (zářivky 1x36 W), 2 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (1 kW), rozvadeč s jističi, 1 ks pevné připojení na bojler (220 V), 1 ks ventilátor

Sanitární vybavení:

1x WC, 1x pisoár, 1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x bojler (80 l)

Stohovatelnost:2 ks