KOMA RENT alt
C3 S 02

Sanitární kontejner C3S 02

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o poloviční san­itární kon­te­jn­er, který obsahu­je jak toale­tu, tak sprchu.


Ten­to typ kon­te­jneru je vhod­ný zejmé­na do míst, u kterých lze před­pok­lá­dat nižší prů­chod osob s vyšší­mi poža­davky na osob­ní hygienu. Kon­te­jn­er je možné kom­bi­no­vat se sep­tiky z naše­ho přís­lušen­ství o rozměrech 2540×2990 mm. Přívod vody má 34″, odpad 110 mm.

Technické specifikace produktu:
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Délka: 2990
  • Šířka: 2438
Okno:

2 ks 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

bez rolety

Podlaha:

voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

1 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 1 ks

Elektro:

1 ks osvětlení (zářivky 1x36 W), 2 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (1 kW), rozvadeč s jističi, 1 ks pevné připojení na bojler (220 V), 1 ks ventilátor

Sanitární vybavení:

1x WC, 1x pisoár, 1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x bojler (80 l)

Stohovatelnost:2 ks