KOMA RENT alt
C3 S 03

Sanitární kontejner C3S 03

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o obyt­ný kon­tej­ner se sani­tár­ním záze­mím s toaletou.


Obyt­ný kon­tej­ner, kte­ré je kom­bi­no­ván se sani­tár­ním záze­mím (WC a umy­va­dlo). Tyto kon­tej­ne­ry mají šíř­ku 2438 mm. Jsou vhod­né pro vyu­ži­tí na stav­bách, kdy je však nut­ný pří­vod vody a napo­je­ní na kana­li­za­ci. Kon­tej­ner je mož­né kom­bi­no­vat se sep­ti­kem z naší nabíd­ky. Při­po­je­ní na vodu má 34″, odpad pak 110 mm. Tep­lá voda je zajiš­tě­na prů­to­ko­vým ohřívačem.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

1x 1765x1335 mm, 1x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

integrovaná okenní roleta s bezpečnostními zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 2 ks

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 1x36 W), 2 ks osvětlení (zářivky 1x9 W), 5 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (0,5 kW), 1 ks topidlo AEG (2 kW), rozvaděč s jističi

Sanitární vybavení:

1x WC, 1x umyvadlo, 1x ohřívač vody (5 l)

Stohovatelnost:2 ks