KOMA RENT alt
C3 S 09

Sanitární kontejner C3S 09

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner s toa­le­ta­mi a roz­dě­le­ním muži/ženy“.


Kon­tej­ne­ry C3S 09 jsou ide­ál­ním doplň­kem vel­kých kul­tur­ních a spor­tov­ních akcí. Zajis­tí maxi­mál­ní vyu­ži­tí mís­ta při opti­mál­ních finanč­ních náro­cích. Sani­tár­ní kon­tej­ner C3S 09 zajis­tí kom­fort pro muže i ženy s pro­stup­nos­tí až 150 osob/h. Kon­tej­ner je také mož­né kom­bi­no­vat se sep­ti­kem z naší nabíd­ky s obou­stran­ným výstu­pem 110 mm. Model C3S 09 je k dis­po­zi­ci v šíř­kách 24382990 mm.

Technická specifikace
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

NE

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

2 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 5 ks

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 4 ks vnitřní zásuvky (220 V), 2 ks topidlo AEG (0,5 kW), 1 ks topidlo AEG (2 kW), rozvaděč s jističi, 2 ks ventilátor s doběhem

Sanitární vybavení:

5x WC, 2x pisoár, 4x umyvadlo, 2x ohřívač vody (10 l)

Stohovatelnost:2 ks