KOMA RENT alt
C3 S 11

Sanitární kontejner C3S 11

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o san­itární kon­te­jn­er s WC kabinka­mi, pisoáry a umyvadly.


Kon­te­jn­er je vybavený na oprav­du velký provoz mužské pop­u­lace. Jeho výba­va čítá 5x WC, 4x pisoár a 4x umy­vad­lo se stu­de­nou vodou — toto řešení zajišťu­je nízk­ou ener­get­ick­ou náročnost i při velkém provozu. Kon­te­jn­ery lze kom­bi­no­vat se sep­tiky z naší nabíd­ky s výs­tu­pem 110 mm. Přívod vody zajišťu­je stan­dard­ní 34″ vst­up. Mod­e­ly C3S 11 jsou vám k dis­pozi­ci v šířkách 24382990 mm a vyrábí se i v prove­dení C3VS 11 — ten­to typ navíc disponu­je vari­abil­ní­mi stě­na­mi v před­ní části, což mu umožňu­je, aby mohl být uzpů­soben indi­viduál­ním nárokům a mohl být tak použit coby součást sestavy.

Technické specifikace produktu:
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

NE

Podlaha:

vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

1 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 5 ks

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 3 ks vnitřní zásuvky (220 V), 1 ks topidlo AEG (2 kW), rozvaděč s jističi

Sanitární vybavení:

5x WC, 4x pisoár, 4x umyvadlo, 2x ohřívač vody (10 l)

Stohovatelnost:2 ks