KOMA RENT alt
C3 S 10

Sanitární kontejner C3S 10

Kategorie: Sanitární

Jed­ná se o kom­bi­no­vaný san­itární kon­te­jn­er s toale­ta­mi, pisoáry a spr­chový­mi kouty.


Ten­to san­itární kon­te­jn­er nalezne uplat­nění na menších až střed­ních stavbách a kom­bin­u­je něko­lik prvků: 2x WC, 2x pisoáry, 5x umy­vad­lo a 2x spr­chový kout. Je také vybaven vlast­ním ohřevem vody, který snad­no zajistí ideál­ní pra­cov­ní kom­fort, ať už pracu­jete kdekoli. Dále je vhod­ný i pro menší sportovní a kul­turní akce, na kterých nej­sou potře­ba velké jed­nos­tran­ně zaměřené kon­te­jn­ery typu C3S 1112. Kon­te­jn­ery lze kom­bi­no­vat se sep­tiky z naší nabíd­ky s výs­tu­pem 110 mm. Přívod vody zajišťu­je stan­dard­ní 34″ vst­up. Mod­e­ly C3S 10 jsou vám k dis­pozi­ci v šířkách 24382990 mm a vyrábí se i v prove­dení C3VS 10 — ten­to typ navíc disponu­je vari­abil­ní­mi stě­na­mi v před­ní části, což mu umožňu­je, aby mohl být uzpů­soben indi­viduál­ním nárokům a mohl být tak použit coby součást sestavy.

Technické specifikace produktu:
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
  • Výška: 2800
  • Světlá výška: 2500
  • Šířka: 2438
  • Délka: 6058
Okno:

2x 600x450 mm, plast, sklopné

Okenní roleta:

NE

Podlaha:

vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

1 ks ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

ANO - 3 ks

Elektro:

2 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 5 ks vnitřní zásuvky (220 V), 2 ks topidlo AEG (1 kW), rozvaděč s jističi, 1x pevné připojení pro bojler (220 V)

Sanitární vybavení:

2x WC, 2x pisoár, 4x umyvadlo, 2x sprcha, 1x bojler (200 l)

Stohovatelnost:2 ks