KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů

C3 S 01

Sanitární kontejner C3S 01

Sani­tár­ní kon­tej­ner s mož­nos­tí roz­dě­le­ní muži/ženy“.

C3 S 02

Sanitární kontejner C3S 02

Jed­ná se o polo­vič­ní sani­tár­ní kon­tej­ner, kte­rý obsa­hu­je jak toa­le­tu, tak sprchu.

C3 S 03

Sanitární kontejner C3S 03

Jed­ná se o obyt­ný kon­tej­ner se sani­tár­ním záze­mím s toaletou.

C3 S 04

Sanitární kontejner C3S 04

Jed­ná se o obyt­ný kon­tej­ner se sani­tár­ním záze­mím (s toa­le­tou a spr­cho­vým koutem).

C3 S 09

Sanitární kontejner C3S 09

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner s toa­le­ta­mi a roz­dě­le­ním muži/ženy“.

C3 S 10

Sanitární kontejner C3S 10

Jed­ná se o kom­bi­no­va­ný sani­tár­ní kon­tej­ner s toa­le­ta­mi, pisoá­ry a spr­cho­vý­mi kouty.

C3 S 11

Sanitární kontejner C3S 11

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner s WC kabin­ka­mi, pisoá­ry a umyvadly.

C3 S 12

Sanitární kontejner C3S 12

Jed­ná se o sani­tár­ní kon­tej­ner se spr­cho­vý­mi kou­ty a umyvadly.

Rent vip toi vizu

Sanitární kontejner V.I.P.

Sani­tár­ní modul na V.I.P. akce

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110