KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů

ZL 2 10

Skladový kontejner ZL 01 10´

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner, kte­rý je vhod­ný pře­de­vším do malých pro­sto­rů, ale i cen­ter měst.

ZL 2 20

Skladový kontejner ZL 01 20´

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner ve stan­dard­ním roz­mě­ru. Pod­la­ha je v tom­to pří­pa­dě buď oce­lo­vá nebo z dřevotřísky.

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110