KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů

ZL 2 10

Skladový kontejner ZL 01 10´

Jed­ná se o skladový kon­te­jn­er, který je vhod­ný přede­vším do malých pros­torů, ale i cen­ter měst.

ZL 2 20

Skladový kontejner ZL 01 20´

Jed­ná se o skladový kon­te­jn­er ve stan­dard­ním rozměru. Pod­la­ha je v tom­to pří­padě buď ocelová nebo z dřevotřísky.

Modul není kontejner

Certifikace

Svářecí průkaz EN 1090 – 1
AQAP 2110