KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů

C3 L 01

Obytný kontejner C3L 01

Základ­ní kon­tej­ner, kte­rý je vhod­ný tře­ba jako kan­ce­lář, šat­na či ško­li­cí místnost.

C3 L 02

Obytný kontejner C3L 02

Kon­tej­ner s před­sí­ní, kte­rá vám zajis­tí tepel­ný kom­fort. Navíc ji může­te vyu­žít pro pře­zou­vá­ní či převlékání.

C3 L 03

Obytný kontejner C3L 03

Kon­tej­ner s před­sí­ní, kte­rá vám zajis­tí dosta­tek tepel­né­ho komfortu.

C3 L 40

Obytný kontejner C3L 40

Ten­to kon­tej­ner je vhod­ný do malých pro­sto­rů, pří­pad­ně jako vrát­ni­ce, poklad­na apod.

C3 L Pokladna

Pokladna C3L

Kon­tej­ner je vhod­ný pro vyu­ži­tí jako poklad­na, vrát­ni­ce, infostá­nek apod.

C3 L 01 w2990

Obytný kontejner C3L 01 - šíře 3m

Základ­ní kon­tej­ner v šir­ším pro­ve­de­ní, kte­rý je vhod­ný tře­ba jako kan­ce­lář, šat­na či ško­li­cí místnost.

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
ČSN EN ISO 14001:2016
ETA 150119
LGA
1090-1
1090-2
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110