KOMA RENT alt

Pronájem kontejnerů

C3 L 01

Obytný kontejner C3L 01

Zák­lad­ní kon­te­jn­er, který je vhod­ný tře­ba jako kancelář, šat­na či školicí místnost.

C3 L 02

Obytný kontejner C3L 02

Kon­te­jn­er s před­síní, která vám zajistí tepel­ný kom­fort. Navíc ji můžete využít pro pře­zou­vání či převlékání.

C3 L 03

Obytný kontejner C3L 03

Kon­te­jn­er s před­síní, která vám zajistí dostatek tepel­ného komfortu.

C3 L 40

Obytný kontejner C3L 40

Ten­to kon­te­jn­er je vhod­ný do malých pros­torů, pří­pad­ně jako vrát­nice, pok­lad­na apod.

C3 L Pokladna

Pokladna C3L

Kon­te­jn­er je vhod­ný pro využití jako pok­lad­na, vrát­nice, infos­tánek apod.

C3 L 01 w2990

Obytný kontejner C3L 01 - šíře 3m

Zák­lad­ní kon­te­jn­er v širším prove­dení, který je vhod­ný tře­ba jako kancelář, šat­na či školicí místnost.

Modul není kontejner

Certifikace

Svářecí průkaz EN 1090 – 1
AQAP 2110