KOMA RENT alt
ZL 2 10

Skladový kontejner ZL 01 10´

Kategorie: Skladový

Jed­ná se o skla­do­vý kon­tej­ner, kte­rý je vhod­ný pře­de­vším do malých pro­sto­rů, ale i cen­ter měst.


Skla­do­vý kon­tej­ner s oce­lo­vou nebo dře­votřís­ko­vou pod­la­hou s roz­mě­rem 2438×2990 mm je zvlášť vhod­ný do malých pro­sto­rů nebo cen­ter měst, ve kte­rých i přes­to při­ne­se obrov­skou službu.

Technická specifikace
Rozměry:
  • Výška: 2591
  • Světlá výška: 2376
  • Šířka: 2438
  • Délka: 2990
Rám:

Lakovaný, svařovaný

Okno:

NE

Dveře vnější:

ocelová dvoukřídlá vrata

Dveře vnitřní:

NE

Podlaha:

ocelová

Elektro:

NE

Stohovatelnost:3 ks