KOMA RENT alt
Regal skladovy

Skladové regály

Kategorie: Příslušenství


Skla­do­vé regá­ly jsou při­pra­ve­ny na vel­kou zátěž, roz­měr­né před­mě­ty i drob­nos­ti a nářa­dí. Sami si řek­ne­te na co je potře­bu­je­te a naši pra­cov­ní­ci Vám vybe­rou ten nej­vhod­něj­ší typ a roz­měr. Regá­ly jsou vyba­ve­ny kva­lit­ní­mi dře­votřís­ko­vý­mi poli­ce­mi s úpra­vou pro­ti vlhkosti.

Předchozí Skříně / Další Plechové dvouskříně
Technická specifikace
Rozměry:
  • Výška: 190
  • Světlá výška:
  • Šířka: 82
  • Délka: 146