KOMA RENT alt
Skrin satni plech

Plechové dvouskříně

Kategorie: Příslušenství


Tyto ple­chové dvouskříně jsou vel­mi vhod­né pro velké šat­ny. Máme něko­lik typů a v něko­li­ka kval­i­ta­tivních úrovních.

Pro bližší infor­ma­ce kon­tak­tu­jte naše obchod­ní odd­ělení.

Předchozí Skladové regály / Následující Kancelářské stoly