KOMA RENT alt
 • Trojce 3 AXO final
 • Trojce 4
 • Trojce 3
 • Trojce 2
 • Trojce 1 B
 • Trojce 1
 • TRIO

TRIO sestava

Kategorie: Sestavy

Jed­ná se o tři spo­jené obyt­né kon­tej­ne­ry s pro­s­torem 7,5×6 m, při vyu­ži­tí šir­ších kon­tej­ne­rů pak 9×6 m. Ses­ta­va nabí­zí možnos­ti spo­jení jak obyt­ných, tak i san­itárních kon­tej­ne­rů pro různá využití.


Spo­jením tří obyt­ných kon­tej­ne­rů vzni­ká pros­tor 7,5×6 m, kte­rý nabí­zí dosta­tek kom­for­tu a skvě­lé možnos­ti vyu­ži­tí. Lze jej roz­dě­lit příčk­ami, pří­pad­ně pak zkom­bi­no­vat se sani­tár­ním kon­tej­ne­rem. Sesta­vu rádi při­způ­so­bí­me vašim potře­bám pro co nej­e­fek­tiv­něj­ší využití.

Předchozí Variabilní řešení C3V / Následující DUO sestava
Technické specifikace produktu:
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
 • Výška: 2800
 • Světlá výška: 2500
 • Šířka: 7314
 • Délka: 6058
Stohovatelnost:3 ks
Okno:

3x1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenní roleta:

3x integrovaná okenní roleta s bezpečnostními zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

Ne

Elektro:

6 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 9 ks vnitřní zásuvky (220 V), 3 ks topidlo AEG (2 kW), 3 ks rozvaděč s jističi