KOMA RENT alt
 • Trojce 3 AXO final
 • Trojce 4
 • Trojce 3
 • Trojce 2
 • Trojce 1 B
 • Trojce 1
 • TRIO

TRIO sestava

Kategorie: Sestavy

Jed­ná se o tři spo­jené obyt­né kon­te­jn­ery s pro­s­torem 7,5×6 m, při využití širších kon­te­jn­erů pak 9×6 m. Ses­ta­va nabízí možnos­ti spo­jení jak obyt­ných, tak i san­itárních kon­te­jn­erů pro různá využití.


Spo­jením tří obyt­ných kon­te­jn­erů vzniká pros­tor 7,5×6 m, který nabízí dostatek kom­for­tu a skvělé možnos­ti využití. Lze jej rozdělit příčk­ami, pří­pad­ně pak zkom­bi­no­vat se san­itárním kon­te­jnerem. Ses­tavu rádi přizpů­sobíme vašim potře­bám pro co neje­fek­tivnější využití.

Následující DUO sestava
Technické specifikace produktu:
Výrobková řada:StandardLine
Rozměry:
 • Výška: 2800
 • Světlá výška: 2500
 • Šířka: 7314
 • Délka: 6058
Stohovatelnost:3 ks
Okno:

3x1765x1335 mm, plast, OS, dvojsklo

Okenní roleta:

3x integrovaná okenní roleta s bezpečnostními zarážkami

Podlaha:

PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska

Stěny a strop:

laminovaná dřevotříska

Vstupní dveře:

ZK 875x2000 mm, oboustranně lakované

Dveře vnitřní:

Ne

Elektro:

6 ks osvětlení (zářivky 2x36 W), 9 ks vnitřní zásuvky (220 V), 3 ks topidlo AEG (2 kW), 3 ks rozvaděč s jističi