KOMA RENT alt
KIOSEK pohled
DSC 3276
DSC 3275
DSC 3274
DSC5746

4 fotografie

ŠKODA AUTO - kiosek


Nový kiosek pro největšího výrobce automobilů v Česku.

Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Klient:ŠKODA AUTO a.s.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Pronájem

Modu­lár­ní kio­sek byl vyro­ben pří­mo na míru pro věhlas­nou auto­mo­bil­ku. Mini­ma­lis­tic­ký modu­lár­ní pro­stor s tera­sou byl zakom­po­no­ván do malé­ho pro­stran­ství v are­á­lu závo­du. Moder­ní inte­ri­ér při­ne­sl skvě­lé řeše­ní pro­sto­ru záze­mí kavár­ny a dosta­tek mís­ta pro návštěvníky.


Zpět na reference