KOMA RENT alt
Golf-lozorno-tisk-13
Golf-lozorno-tisk-13
Golf-lozorno-tisk-15
Golf-lozorno-tisk-11
Golf-lozorno-tisk-8
Golf-lozorno-tisk-1
Golf-lozorno-tisk-2
Golf-lozorno-tisk-3
Golf-lozorno-tisk-4
Golf-lozorno-tisk-5
Golf-lozorno-tisk-6
Golf-lozorno-tisk-7
Golf-lozorno-tisk-9
Golf-lozorno-tisk-10
Golf-lozorno-tisk-12
Golf-lozorno-tisk-16

15 fotografií

Golf club Pegas Lozorno, SK


Modulární zázemí golfového klubu s dřevěnou fasádou.

Zařazení:Realizace pro sport / Zázemí klubů
Rok realizace:2011
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 100 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

V prů­bě­hu prázd­nin doda­la fir­ma KOMA dal­ší záze­mí pro gol­fo­vý klub. Ten­to­krát jsme doda­li gol­fo­vé záze­mí ze třech modu­lů řady Com­fort­Li­ne s dře­vě­nou fasádou. Okna jsou opat­ře­na ven­kov­ní­mi elek­tric­ky ovlá­da­ný­mi role­ta­mi, vchod je kryt mar­ký­zou. Vnitř­ní obkla­dy stěn a příč­ky jsou pro­ve­de­ny sádro­vlákni­tý­mi des­ka­mi Fer­ma­cell. K vytá­pě­ní je pou­ži­to elek­tric­kých pří­mo­to­pů v kom­bi­na­ci krbo­vý­mi kamny.


Zpět na reference