KOMA RENT alt
18
15
IMG 4660
IMG 4658
G0143361
G0133353
235876537 10159691814907147 4766916548220549266 n

6 fotografií

Mistrovství Evropy v pozemním hokeji


Zařazení:Realizace pro sport / Zázemí klubů
Rok realizace:2021
Klient:Český svaz pozemního hokeje
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Pronájem

Po dobu koná­ní mis­trov­ství Evro­py II ženy jsme pro­na­ja­li Čes­ké­mu sva­zu pozem­ní­ho hoke­je V.I.P. sani­tár­ní kon­tej­ner s toa­le­ta­mi - roz­dě­le­ní muži / ženy, kte­rý slou­žil návštěv­ní­kům akce a fanouškům. V mís­tě neby­la mož­nost napo­je­ní na odpad, což bylo vyře­še­no fekál­ním tan­kem se schůdky.


Zpět na reference