KOMA RENT alt

10 fotografií

Administrativní zázemí pro stavbu obchvatu města Chrudim


Těší nás, že svým dílem můžeme přispět ke stavbě obchvatu města Chrudim, který výrazně ulehčí současné dopravní zátěži ve směru sever–jih a převezme veškerou tranzitní dopravu.

Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2020
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 22
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Také v tom­to pří­pa­dě se jed­ná o dodáv­ku modu­lár­ní­ho kan­ce­lář­ské­ho záze­mí pro stav­by­ve­dou­cí a pro­jek­tan­ty. Celá dočas­ná budo­va se sklá­dá z 22 kon­tej­ne­rů, jež jsou děle­ny inte­gro­va­nou chod­bou. Věří­me, že naše sesta­va poskyt­ne sta­veb­ní­mu týmu ide­ál­ní záze­mí pro kva­lit­ní práci.


Zpět na reference