KOMA RENT alt
E0 CA1 FE2 D444 42 A9 952 F CAADFF8095 AD
FB87 BCE6 1 B08 48 A3 ABB0 60 F2 DC778329
F5341527 0 DEF 4 E12 AEB1 44 A70022144 B
F60665 CD 8161 4 ECE A1 CA B8 EC03 F192 B9
41620275 E50 D 4 C9 C A609 C73 CB6029 D4 F
941234 ED 9 AB0 41 B0 A068 977 E35 A256 B8
593559 C5 327 D 4 E40 AEE8 5 A150 D8 E4956
99028 A14 2 C99 46 E8 ACFA F1 C1 BE8010 C2
98881 E75 6970 4 BD9 B38 B 2 C43 A5 F429 F2
8 E3775 F4 4470 4 CCB A7 FA 85 F2 D2 D29 ABF
7 CCDFC28 5 EB6 42 B5 8 B7 E CBFED38 ECE84

10 fotografií

Administrativní zázemí pro stavbu obchvatu města Chrudim


Těší nás, že svým dílem můžeme přispět ke stavbě obchvatu města Chrudim, který výrazně ulehčí současné dopravní zátěži ve směru sever–jih a převezme veškerou tranzitní dopravu.

Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2020
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 22
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Také v tom­to pří­pa­dě se jed­ná o dodáv­ku modu­lár­ní­ho kan­ce­lář­ské­ho záze­mí pro stav­by­ve­dou­cí a pro­jek­tan­ty. Celá dočas­ná budo­va se sklá­dá z 22 kon­tej­ne­rů, jež jsou děle­ny inte­gro­va­nou chod­bou. Věří­me, že naše sesta­va poskyt­ne sta­veb­ní­mu týmu ide­ál­ní záze­mí pro kva­lit­ní práci.


Zpět na reference