KOMA RENT alt
A
H
E
F
G
B
C
2
1

8 fotografií

GEOSAN GROUP a.s. - Kolbenova


Pro firmu GEOSAN Group a.s. jsme dodali sestavu modulů jako zázemí pro stavbu.

Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2020
Klient:GEOSAN Group a.s.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 28
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Modu­ly jsou vyu­ži­ty jako kan­ce­lá­ře, šat­ny a sani­tár­ní záze­mí. Sesta­va je slo­že­na ze 28 modu­lů, 24 modu­lů obyt­ných a 4 sani­tár­ní. Modu­ly jsou situ­o­vá­ny pro­ti sobě a do pat­ra, vznik­lá chod­ba je v pat­ře řeše­na pode­sta­mi a scho­diš­těm z jed­né a cho­diš­ťo­vou věží z dru­hé stra­ny. Celá chod­ba je také zastřešená.


Zpět na reference