KOMA RENT alt

10 fotografií

Zázemí pro vedení stavby


Sestava 18-ti kontejnerů pro zajištění zázemí vedení stavby.

Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2020
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 18
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Pro fir­mu Euro­via CS a.s., jsme doda­li sesta­vu obyt­ných a sani­tár­ních modu­lů, kte­ré zajis­tí pro­stor pro kan­ce­lá­ře, šat­ny a záze­mí pro pra­cov­ní­ky, při výstav­bě nové­ho obchva­tu na dál­ni­ci D7 - Louny.


Zpět na reference